InclusiefTheater2.jpeg
InclusiefTheater1.jpg
_MG_6625 (1).jpg
141205DiNaMo_foto_404_WEB.jpeg
150502_foto_327.jpg
150502_foto_428.jpg
_MG_7034.jpg
150502_foto_434.jpg
DSCN7227.JPG
InclusiefTheater2.jpeg

De Conventie


info@deconventie.be

SCROLL DOWN

De Conventie


info@deconventie.be

 

De COnventie

De Conventie is een Gentse kunsteducatieve organisatie die zich op het kruispunt bevindt tussen cultuur, onderwijs en welzijn. De Conventie organiseert dans- en theaterworkshops voor alle kinderen en jongeren, en richt zich hierbij ook op kwetsbare kinderen. De Conventie gelooft in inclusie.


nieuws

LAUREAAT RODE NEUZEN FONDS

De Conventie is laureaat van het Rode Neuzen Fonds en mag komend schooljaar 2019-2020 theaterprojecten opzetten rond ‘psychisch welzijn bij kinderen en jongeren’ op diverse scholen. Geïnteresseerde scholen kunnen inschrijven via deze link: https://www.rodeneuzendag.be/3de-call-koning-boudewijnstichting.

Schermafbeelding 2019-06-24 om 09.44.33.png
VDE_1159.jpg

DANSLESSEN OP ZATERDAG

Op zaterdag 14 september ‘19 start ook voor onze dansateliers het nieuwe schooljaar. De eerste les geldt als een proefles. Iedereen is welkom! We geven danslessen voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot einde lagere school. Meer info: http://www.deconventie.be/#het-dansatelier


DE KAZEMATTEN

Regie: Oliver Roels & Anthony Schatteman / Video & Audio: Renate Raman 

De Kazematten is een initiatief van cultuur- en welzijnspartners samen om een ontmoetingsplek te creëren in Gent voor àlle kinderen en jongeren. De Conventie is één van de welzijnspartners. De Kazematten wordt een open huis, een plaats waar cultuur, jeugd en welzijn hand in hand gaan. Een plek waar kinderen en jongeren komen om theater te zien, om hun huiswerk te maken, om te creëren, om gelijkgezinden te vinden, om vragen te stellen, om te ontspannen en ontsnappen, om artiesten en kunstenaars te ontmoeten, om vrienden te maken. De partners van dit project zijn: Larf!, 4hoog, Lejo, Stappen, De Conventie & DiNaMO. Meer informatie: www.dekazematten.be

In de promotiefilm leggen de kinderen en jongeren zelf uit wat De Kazematten zal worden. 

 
 

Partners van De Conventie:

 

CONTACTGEGEVENS

Vzw De Conventie

Dries 15

9070 Heusden

België

GSM Charlotte Dhaenens:

0499/302823

GSM Oliver Roels:

0485/209082

Emailadres:

info@deconventie.be

InclusiefTheater1.jpg

Werking


Werking


SCHOOL-PROJECTEN

De Conventie zet dans- en theatertrajecten op in het buitengewoon onderwijs. We werken ook intensief samen met Brede School Gent.

PREMIER ATELIER

Een theaterkamp voor kinderen van asielzoekers in herfst- en krokusvakantie.

INCLUSIEVE ATELIERS

In samenwerking met creatiehuis Kopergietery en Gentse buitengewoon onderwijsscholen

 

THEATER-THERAPIE

Deze workshop richt zich op kinderen en jongeren met nood aan sociaal-emotionele ondersteuning.

BIJSCHOLING LEERKRACHTEN

De Conventie ontwikkelde een laagdrempelige methodiek om dansant aan de slag te gaan met de leerlingen.

HET DANSATELIER

Dansschool voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen in Gent.

 
_MG_6625 (1).jpg

Schoolprojecten


Schoolprojecten


Dans- en theatertrajecten in het buitengewoon onderwijs

De Conventie bouwde expertise op in het geven van dans- en theaterworkshops op maat van kinderen met een beperking. De Conventie werkt op maat van elke school en ging al aan de slag in verschillende type 2-, type 3-, type 4-scholen en scholen die het basisaanbod aanbieden:

  • BuBaO Sint-Gregorius (basisaanbod, type 3 & 4, Gentbrugge)

  • BuSO Tjalk (Antwerpen)

  • BuSO VTS 3 (Sint-Niklaas)

  • BuBaO Korenbloem (basisaanbod, Gent)

  • BuBaO Sint-Lievenspoort (basisaanbod, Gent)

  • BuBaO Sint-Jozef (Gent)

  • BuBaO De Mast (type 2, Kasterlee)

  • BuBaO Ten Bunderen (type 9, Moorslede)

  • ...

PRAKTIJKVOORBEELDEN

M.P.I. DE MAST (Kasterlee): Dansen op maat

In M.P.I. De Mast, een school voor buitengewoon onderwijs in Kasterlee gaven Oliver Roels en Simon De Winne op vijf opeenvolgende dinsdagen een uur danstherapie. Via specifieke dans- en theatertechnieken gaven ze een boost aan het zelfvertrouwen van de kinderen tussen 7 en 14 jaar met een matig mentale handicap.

Onbekend terrein

Annick De Houwer, lerares muzische vorming volgt het aanbod van Dynamo3 op de voet: ‘Op een infodag van CANON Cultuurcel viel De Conventie mij tussen de vele tips onmiddellijk op. Het project was heel uitnodigend, want theater -en danstherapie waren voor mij en mijn collega’s muzische vorming zo goed als onbekend. De meeste lesgevers hebben niet de juiste expertise’, aldus Annick. 

In overleg met De Conventie werd een duidelijk plan uitgewerkt. Op vijf sessies ontwikkel je geen groot therapeutisch plan, maar er werd wel gewerkt aan het zelfbeeld van de kinderen door hen op een onverwachte manier aan te moedigen om iets van zichzelf te laten zien.

BuBaO Sint-Lievenspoort (Gent): Dansen doe je niet met je oren

BuBaO Sint-Lievenspoort in Gent ging actief op zoek naar een cultuurorganisatie die hun leerlingen zou bijstaan in dans. Dit was geen evidente oefening omdat het om dove en slechthorende kinderen gaat. De Gentse cultuurorganisatie De Conventie loste al haar verwachtingen in.

De Conventie gaf vijf workshops van anderhalf uur. ‘De workshops bouwden steeds verder op elkaar’, licht Janneke toe. ‘Het begon altijd op een speelse manier, bijvoorbeeld met een tikspelletje. Dat vind ik goed omdat het heel laagdrempelig is.’ Tijdens de sessies herhaalden Charlotte en Oliver de bewegingen die ze de vorige keer aan de kinderen aanleerden en gingen hierop verder, vaak met danspasjes die de kinderen zelf verzonnen. ‘Ik vind deze geleidelijke manier van kunsteducatie goed, want als ze te bruusk te werk zouden gaan, zouden de kinderen blokkeren’, zegt Janneke.


SAMENWERKINGEN MET BREDE SCHOOL GENT

De Conventie werkt  intensief samen met de verantwoordelijken van Brede School Nieuw Gent en Bloemekenswijk.

NIEUW GENT

De Conventie werkt dit schooljaar op BuBaO Sint-Jozef rond HET HEELAL onder leiding van Oliver Roels en Simon De Winne. We werken op maandag doorheen het eerste semester met vier klasgroepen. Binnen Nieuw Gent werkt jeugdtheater Larf! ook rond het thema "Heelal" met andere basisscholen. 

BLOEMEKENSWIJK

Fée Roels startte vorig jaar op vraag met het geven van naschoolse danslessen aan tienermeisjes van basisscholen Klimrek, Lotus en Dialoog. Dit schooljaar zetten we dit verder onder leiding van dansdocente Klara Hawer.

141205DiNaMo_foto_404_WEB.jpeg

dans- en Theatertherapie


dans- en Theatertherapie


Wat

Deze workshop “Dans- en Theatertherapie” richt zich op kinderen tussen 7 en 13 jaar, die nood hebben aan ondersteuning op socio-emotioneel vlak. Zo kunnen kinderen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen of zwakkere sociale vaardigheden hier terecht. Tijdens deze sessies wordt ook hun functioneren in groep verder geobserveerd.
Via specifieke dans- en theatertechnieken wordt bij ieder kind aan vooraf opgestelde therapiedoelstellingen gewerkt.

De 6 sessies worden gegeven afwisselend gegeven door ons docententeam (Charlotte Dhaenens, Oliver Roels, Fée Roels en Ineke Nijssen).

Parallel met deze sessies wordt aan de ouders ouderbegeleiding geboden. We bespreken vooraf de doelstellingen en hebben ook een eindgesprek om eventuele verdere hulp te organiseren. De psychologen Ria Van Noyen en Isabel Gabriels nemen de ouderbegeleiding voor hun rekening.

Er wordt bewust gekozen om zowel met het kind als met de ouders aan de slag te gaan, om de transfer van aangeleerde, nieuwe vaardigheden naar de dagdagelijkse situatie te vergemakkelijken. Terzelfdertijd krijgen de ouders ook tips naar aanpak.

Om de transfer zo optimaal mogelijk te maken, gebeuren sommige oudergesprekken dan ook in duo door de danstherapeut en de psycholoog.

Wanneer

De 6 sessies gaan door op vrijdagavond.

Kosten

200 € voor de 6 sessies dans – en theatertherapie, inclusief 2 oudergesprekken

SAMENWERKING MET

DiNaMO

DiNaMO is een onafhankelijk en dynamisch diagnostisch centrum te Lochristi. DiNaMO geeft na multidisciplinair onderzoek advies en oriëntering aan kinderen en jongeren.

Larf!

Larf! is een theaterhuis voor kinderen en jongeren in Gent. Larf! organiseert theatereducatieve activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar.

 

Waar

De sessies vinden plaats bij jeugdtheaterhuis Larf! Warandestraat 13, 9000 Gent.

De begeleidende gesprekken vinden plaats te DiNaMO: Koning Albertlaan 58, 9080 Lochristi

150502_foto_327.jpg

Premier Atelier


Premier Atelier


PARTNERS

Larf!

Larf! is een theaterhuis voor kinderen en jongeren in Gent. Larf! organiseert theatereducatieve activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar.

De Tinten

Vzw De Tinten is een Gentse vrijwilligersorganisatie die zich richt op mensen uit de Gentse regio die niet beschikken over geldige verblijfsdocumenten of een structurele vorm van inkomen.

 

PREMIER ATELIER I.S.M. LARF! EN DE TINTEN

Het participatieproject PREMIER ATELIER is een dans- en theaterkamp voor kinderen van asielzoekers uit Gent. Tijdens de krokus- en herfstvakantie krijgen zij vijf dagen lang dans- en theaterles. De Conventie werkt hiervoor samen met jeugdtheaterhuis Larf! en De Tinten. Dit dans- en theaterkamp gaat op hetzelfde moment door als het reguliere theaterkamp 'Petit Atelier' van Larf!, en geldt als toeleiding naar de reguliere werking van Larf!. 

Videoverslag van ons allereerste Premier Atelier in de herfstvakantie 2015 (door Yahya terryn)

Dit participatieproject wordt mogelijk gemaakt met de steun van het Participatiedecreet voor de periode 2016-2018

Vlaanderen verbeelding werkt_vol.jpg
150502_foto_428.jpg

Dansen binnen de klasmuren


een danseducatieve toolkit voor leerkrachten en begeleiders

 

Dansen binnen de klasmuren


een danseducatieve toolkit voor leerkrachten en begeleiders

 

wat?

"Dansen binnen de klasmuren" wil inzetten op het versterken van de danseducatieve competenties van leerkrachten. Leerkrachten zullen vertrouwd worden met beweging en hoe ze dit kunnen gebruiken binnen hun klasmuren.
In een eerste gedeelte worden de leerkrachten ondergedompeld in dans. Op basis van een aantal handvatten leren we hoe kinderen aangespoord kunnen worden om een eigen bewegingstaal te ontdekken, los van opgelegde en aangeleerde danspasjes. De deelnemers maken "aan de lijve" kennis met laagdrempelige opdrachten die de creativiteit van elk kind uitdagen. 

Op het einde van de workshop krijgen de deelnemers een werkbundel mee naar huis, boordevol eenvoudige bewegingsopdrachten waarmee de leerkrachten zelf aan de slag kunnen in de klas.
Binnen elke workshop is er ruimte voor vragen en extra dansmateriaal dat niet terug te vinden is in de bundel.

Waarom?

Niet zelden komen leerkrachten in het lager onderwijs er in een teamoverleg op uit dat het muzische leergebied ‘bewegingsexpressie’ te weinig aan bod komt in de klaswerking. Omdat er niet genoeg bewegingsruimte is in de klaslokalen of omdat men de knowhow mist om gevarieerd rond beweging met de kinderen aan de slag te gaan.
Andere scholen zijn wel al een eind op weg in het werken rond bewegingsexpressie, maar hebben nood aan nieuwe input, nieuwe inspirerende ideeën.

VOOR WIE?

Voor alle leerkrachten van het lager onderwijs! Deze toolkit kan gebruikt worden in elk leerjaar van het lager onderwijs.  Er is geen voorkennis noch danservaring vereist om deel te nemen aan de workshop.

DUURTIJD?

2 uur.

_MG_7034.jpg

Inclusieve ateliers


Inclusieve ateliers


WAT

Voor het project ‘inclusieve theaterateliers’ slaan Kopergietery en De Conventie de handen in elkaar.

Dit project valt nauw samen met de dans- en theatertrajecten die De Conventie opzet in het buitengewoon onderwijs.

Samen met Kopergietery geven wij kinderen met een beperking de kans om verder door te groeien, hun creatieve talenten te leren kennen en te kunnen ontplooien.

 

 

Met dit project willen we binnen de huidige, ruime atelierwerking van Kopergietery een bijkomende weg inslaan waardoor kinderen en jongeren met een beperking ook volwaardig kunnen deelnemen aan dans- en theaterlessen als buitenschoolse activiteit. Op deze manier proberen we een brug te slaan tussen kinderen en jongeren met een beperking en zonder een beperking. We beogen daarbij een stimulerende omgeving te creëren die de kinderen dichter bij elkaar brengt en een creatieve interactie mogelijk maakt.

PARTNERS

Creatiehuis Kopergietery /Buitengewoon lageronderwijsscholen 

150502_foto_434.jpg

Het Dansatelier


Dansschool in Gent

Het Dansatelier


Dansschool in Gent

Dansatelier Gent 

© Kurt Van der Elst - Dansvitrine -

DANSLESSEN VOOR KINDEREN 

locatie

De Kazematten

Kazemattenstraat 17 - 9000 Gent

LIDGELD

125 € voor een volledig schooljaar (verzekering incl.)

IBAN: BE48 0017 4073 5627

We organiseren 25 lessen in het schooljaar 2019-2020.

Gespreide betaling is mogelijk.

Zaterdag

9u30 - 10u30 KLEUTERS (4+)

9u30 - 10u30 1e - 3e leerjaar

10u30 - 12u 4e - 6e leerjaar

DATA

We starten op 14 september 2019. We werken elke zaterdagochtend, behalve 26/10 en 2/11 (herfstvakantie).

DATA: 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12

TOONMOMENT OP 14 DECEMBER

 
 

dansateliers voor volwassenen (45+)

DATA

DINSDAGAVOND: 7, 14, 21, 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni.

van 18u00 - 19u30

LOCATIE

Larf! (Warandestraat 13, 9000 GENT)

DANSDOCENT

Fée Roels (°1992) studeerde Dans aan het Conservatorium Antwerpen. Nadien behaalde ze haar Bachelor in de Kunstwetenschappen aan de UGent. Zij vervolledigde eveneens de specifieke lerarenopleiding dans. Momenteel werkt ze als artistiek medewerker bij jeugdtheater Larf! Fée werkt als dansdocent reeds verschillende jaren voor vzw De Conventie.

DSCN7227.JPG

Inschrijvings-formulier


Dansateliers Gent

Inschrijvings-formulier


Dansateliers Gent

Naam Zoon/Dochter/Eigen inschrijving *
Naam Zoon/Dochter/Eigen inschrijving
Geboortedatum *
Geboortedatum
Naam Ouder
Naam Ouder
Adres
Adres